Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X

Visvriendelijk beheer van het natte profiel

Er is een grote variatie aan flora en fauna in het dwarsprofiel van watergangen en onderhoud grijpt hierop verschillend in. Wij treffen gerichte maatregelen die biodiversiteit in het natte profiel en het talud beschermen en versterken. Het uitgangspunt is het duurzaam in stand houden van de biodiversiteit door de seizoenen heen. Naast beschadiging of sterfte door onderhoud is voor fauna vooral het verdwijnen van de structuur onder water een probleem. Deze structuur zorgt namelijk voor voedsel, schuil- en hechtplaatsen, bijvoorbeeld voor eieren of poppen van ongewervelden. Wanneer wij het natte profiel volledig maaien, dan wervelt er slib op, mineraliseren voedingsstoffen en blijft er een soortenarmere begroeiing over, met soorten die regenereren uit plantfragmenten. Het zuurstofgehalte van het water kan hierdoor (tijdelijk) dalen, wat tot verstoring en stress bij fauna leidt..

BAS2959

Wij voorkomen deze negatieve gevolgen door de vegetatie in het natte profiel gefaseerd te maaien. Dit doen wij door bij iedere watergang minimaal 25% van de begroeiing in stand te houden. Voor de flora en fauna vormt dit deel van de watergang namelijk een beschermingszone van waaruit kolonisatie kan plaatsvinden na beheerwerkzaamheden. Om watergangen visvriendelijk te maaien zetten wij de Faunatronic in. Dit systeem zorgt ervoor dat de maaikorf automatisch 10cm boven de bodem maait. Op deze manier wordt het bodemleven van de watergang ontzien. Wij stemmen de definitieve berekening van het te behouden begroeiingspercentage in de watergang altijd af op de resultaten van de flora en fauna inventarisatie door onze ecoloog.

BAS2959
pijltje-klein-roze-downCreated with Sketch.