Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X

Ecologische maatregelen

Onze visie op ecologie is dat wij als beheerders van groen in verstedelijkt gebied de verantwoordelijkheid hebben om planten en dieren zoveel mogelijk overlevingskansen te bieden. Enerzijds betekent dit actief de afweging maken of beheer en onderhoud op een bepaalde locatie daadwerkelijk nodig zijn en of dit meerwaarde biedt voor mens en natuur. Anderzijds houdt dit ook in dat wanneer wij de keuze maken dat beheer en onderhoud inderdaad nodig zijn, wij dit op de meeste natuurvriendelijke wijze uitvoeren en dat wij ons richten op voldoende dekking en verscheidenheid aan vegetatie.

BAS6310

Vergrijzing tegengaan

Al onze medewerkers zijn getraind in Wet Natuurbescherming Niveau 1. Uitvoerders en projectleiders hebben Niveau 2 en onze ecoloog Niveau 3. Dit vinden wij een belangrijke basis, want het beschermen van flora en fauna in een 'vergrijzend' landschap kan alleen met goed geïnformeerde mensen die zich inzetten voor het belang van flora en fauna. Samen met opdrachtgevers, zusterbedrijven en ketenpartners zetten wij ons bij ieder werk in om doeltreffende ecologische maatregelen te treffen, zoals:

BAS6822
pijltje-klein-roze-downCreated with Sketch.